pollino

pollino fallen pinepollino horse feeding
Piani di Pollino, Pollino National Parkpollino tree towards the sky
A ancient Pino Loricato towards the sky
pollino guardians trees
“The Guardians” or “I Gendarmi” are two monumental trees inside the Pollino National Park


pollino screaming pino loricato
Great example of “Pino Loricato”, a species of pine native to mountainous areas of the Balkans and southern Italy.pollino ancient log