trees

pollino among the giants

pollino pine green hair


pino colle malvento


pollino skeletons


fagus


mondello alberi


Pollino National Park - Cloud & Pines


dark colours of autumn


lauria cow autumn


white trees colorful mountains


pollino red bends


pollino autumn roots