trees

mondello alberi


Pollino National Park - Cloud & Pines


dark colours of autumn


lauria cow autumn


white trees colorful mountains


pollino red bends


pollino autumn roots


pollino autumn roads


pollino three trees


pollino pino loricano twins


pollino fallen pino


pollino the resistant