smoking

gaetano cosenza
Gaetano Cosenza (1932-2017)